การแพทย์ทางเลือก Alternative

 

 

 

การแพทย์ทางเลือกคืออะไร

 

ความหมาย ของการแพทย์ทางเลือก นั้นขึ้นกับ เวลา และสถานที่ ในระยะเวลาแตกต่างกัน ความหมาย ก็แตกต่างกัน เช่น ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ในสมัยนั้น มีหมอฝรั่ง นำการ แพทย์แผนตะวันตก เข้ามาใช้ในสยามประเทศ เราเรียก การแพทย์แผนตะวันตก ในตอนนั้นว่า การแพทย์ทางเลือก ในสถานที่ต่างกัน จะมีีความ หมาย แตกต่างกัน เช่น ในประเทศอินเดีย จะใช้การแพทย์แผนอินเดีย เป็นการแพทย์หลัก ของประเทศอินเดีย เช่น การแพทย์อายุรเวช ถือเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน ของอินเดีย ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะประชาชน ทั้งประเทศ ยอมรับ ที่จะใช้เป็นหลัก ประเทศจีน มีการใช้การแพทย์แผนของจีน เป็นหลัก ถือเป็นการแพทย์กระแสหลักของจีนเช่นเดียวกัน

 

ประเทศที่เป็นสมาชิกของ องค์การอนามัยโลก WHO ได้ให้คำจำกัดความของ Complementary And Alternative Medicine หรือ CAM ว่า “The term CAM often refers to a broad set of health-care practices that are not part of a country’s own tradition and are not integrated into the dominant health-care system. Other terms sometimes used to describe these health-care practices include ‘natural medicine’ , ’non-conventional medicine’ and ‘holistic medicine’

 

การจำแนกตามกลุ่มของการแพทย์ทางเลือก หน่วยงานของ National Center of Complementary And Alternative Medicine (NCCAM) ของสหรัฐอเมริกา ได้จำแนกออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้ เมื่อปี 2005
1. Alternative Medical Systems คือ การแพทย์ทางเลือกที่มีวิธีการตรวจรักษาวินิจฉัยและการบำบัดรักษาที่มีหลากหลายวิธีการ ทั้งด้านการให้ยา การใช้เครื่องมื่อมาช่วยในการบำบัดรักษาและหัตถการต่างๆ เช่น การแพทย์แผนโบราณของจีน (Traditional Chinese Medicine) การแพทย์แบบอายุรเวช ของอินเดีย เป็นต้น
2. Mind-Body Interventions คือ วิธีการบำบัดรักษาแบบใช้กายและใจ เช่น การใช้สมาธิบำบัด โยคะ ชี่กง เป็นต้น
3. Biologically Based Therapies คือวิธีการบำบัดรักษาโดยการใช้ สารชีวภาพ สารเคมีต่าง ๆ เช่น สมุนไพร วิตามิน Chelation Therapy , Ozone Therapy หรือแม้กระทั้งอาหารสุขภาพเป็นต้น
4. Manipulative and Body-Based Methods คือ วิธีการบำบัดรักษาโดยการใช้ หัตถการต่างๆ เช่น การนวด การดัด การจัดกระดูก Osteopathy ,Chiropractic เป็นต้น
5. Energy Therapies คือวิธีการบำบัดรักษา ที่ใช้ พลังงาน ในการบำบัดรักษา ที่สามารถวัดได้และไม่สามารถวัดได้ ในการบำบัดรักษา เช่น การสวดมนต์บำบัด พลังกายทิพย์ พลังจักรวาล เรกิ โยเร เป็นต้น

 

การแพทย์แต่ละกลุ่มมีส่วนดี ส่วนเสียแตกต่างกัน เช่น แพทย์แผนตะวันตก เก่งในเรื่องการ ฆ่าเชื้อ การผ่าตัด หายฉับพลัน แพทย์แผนตะวันออกใช้การปรับสมดุลย์ เหมือนการใช้ปุ๋ย ในพืช ให้ร่างกายปรับสมดุลย์ได้เอง จึงหายได้เช่นกัน ซึ่งใช้คำ "บำบัดแทน"

 

 

 

Sanit Pathanasilp | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

WWW
http://rugsukaphap.xp3.biz/counter.html
     
       
1482/21-23 หมู่บ้านเอกนคร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร-075345173-0817473544-0899706754

 

Free Web Hosting