การป้องกันโรค

โรคไม่ตติดต่อ---
  1. โรคเบาหวาน.. เป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิต ฮอโมนอินซุลิน ไม่เพียงพอ หรือร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลิน อันส่งผลทำให้ระดับ น้ำตาลใน กระแสเลือด สูงกว่าปกติ
  2. โรคความดันโลหิตสูง..เป็นความผิดปกติ ของร่างกายที่ผู้ป่วยมีความดันโลหิตแดงสูงกว่าปกติ 140/90 มม.ปรอท หรือมากกว่าซึ่งจะเป็นค่าบนหรือค่าล่างก็ได้

  3. โรคหัวใจ..หมายถึงภาวะที่ผนังหลอดเลือดหัวใจมีคราบไขมันเกาะติด เรียกว่าภาวะหลอดเลือดแข็งหรือหลอดเลือดตีบ ..

 

 
 

การฟื้นฟูสภาพ

นวดบำบัดโรค...คอเคล็ด

 

 
 
บ้านรักสุขภาพ 1482/21-23 ชุมชนเอกนคร ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000, 0817473544